Sabtu, 1 September 2012

Komputer


PENGENALAN KEPADA SENGGARAAN SISTEM KOMPUTER
Kandungan:

·          Defini dan Kepentingan Senggaraan
·          Senggaraan Cegahan Aktif & Pasif
·          Perlindungan Data
·          Pembersihan Perkakasan
·          Pemeriksaan Luaran & Dalaman Komputer
·          Pembinaan Rekod & Dokumentasi


Defini dan Kepentingan Senggaraan

 Komputer selenggara  ialah tindakkan tersusun / terangcang bagi mencegah ataupun membaiki sebarang kerosakan yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sesebuah sistem komputer. (baiki / elak komputer rosak)

Boleh di katakan proses penyenggaraan ini melibatkan 10% kemahiran mekanikal, 30% kemahiran teknikal, dan 60% nasib. Kini, industri senggaraan sistem komputer telah dengan berkembang dengan pesatnya, sejajar dengan perkembangan industri perkomputeran dengan pulangan keuntungan bernilai jutaan ringgit. Pengguna-pengguna korporat lazimnya berbelanja ribuan ringgit setiap bulan untuk tujuan pentadbiran dan penyenggaraan sistem komputer syarikat mereka. Walaupun tugas penyenggaraan bukannya mudah, namun ia adalah cabaran yang amat ‘menyeronokkan’.

Proses penyenggaraan adalah amat penting. Selain mengatasi kegagalan sistem apabila kerosakan berlaku, senggaraan yang berjadual juga mampu mengelakkan kegagalan sistem yang teruk sebelum ia benar-benar berlaku. Pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Baik pulih belum tentu dapat membaiki sistem yang rosak, sebaliknya pencegahan sejak peringkat awal melalui penjadualan senggaraan mampu mengelakkan  daripada berlakunya kerosakan sistem.

Senggaraan Cegahan Aktif & Pasif

Cegahan  adalah kaedah pertahanan pertama bagi mengelakkan  kegagalan atau kerosakan sistem komputer. Kegagalan atau kerosakan biasanya adalah berpunca daripada keadaan persekitaran di mana sistem komputer itu ditempatkan. Oleh itu, perancangan  jadual penyenggaraan yang rapi adalah perlu.

Cegahan Aktif

Pencegahan aktif adalah prosedur yang dilakukan bagi menjadikan PC tahan lebih lama dan kurang bermasalah. Kaedah pencegahan ini melibatkan pembersihan sistem dan komponennya secara berkala. Teknik ini melibatkan aktiviti pembersihan komponen, mengemaskini pemasangan cip dan penyambung, serta format semula cakera keras (harddisk).

Kekerapan teknik pencegahan aktif perlu dilakukan bergantung kepada keadaan persekitaran dan kualiti komponen sistem. Sekiranya persekitaran sistem terlalu kotor atau berhabuk, seperti dalam persekitaran bermesin, berjentera berat atau stesen minyak, anda mungkin perlu membersihkan sistem anda sekurang-kurangnya setiap tiga bulan atau kurang. Bagi persekitaran biasa seperti dipejabat pula, pembersihan yang dilakukan pada setiap bulan ataupun setahun sudah memadai.

Selain itu, prosedur pencegahan ini juga melibatkan aktiviti ‘backup’ ( pendua salinan) data dan persekitaran kritikal seperti sektor boot, jadual sistem FAT, dan struktur direktori cakera keras. Anda juga harus ‘defragment’ (aktiviti penyusunan fail) cakera keras sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi mengekalkan kelancaran dan kelajuan fungsi cakera keras.

Berikut adalah senarai simak mingguan penyenggaraan cakera keras:

1.    Backup semua data dan fail penting
2.    Buang semua fail-fail sementara sistem:
a.    *.tmp
b.    ~*.*
c.    *.chk
d.    Fail-fail sementara dan rekod lama internet
3.    Kosongkan ‘recycle bin’
4.    Jalankan program defragment

Berikut pula adalah prosedur penyenggaraan bulanan:

1.    Sediakan cakera pemula sistem (startup disk)
2.    Simak dan ‘install’ (masukkan) semua ‘drivers’ (pemacu) kad video, kad bunyi, modem, dan perkakasan lain.
3.    Simak dan install ‘update’ (pembaharuan) sistem pengoperasi
4.    Simak dan install update program antivirus
5.  Bersihkan sistem termasuk skrin monitor, papan kekunci, pemacu CD/DVD, pemacu disket, tetikus dan lain-lain
6.    Pastikan bahawa semua kipas sistem berfungsi dengan sewajarnya, termasuk heatsink (penyalir haba) CPU, bekalan kuasa, dan kipas perumah (casing).


Cegahan Pasif

Pencegahan pasif adalah langkah-langkah yang boleh diambil bagi melindungi sistem daripada gangguan persekitaran, seperti menggunakan perkakasan perlindungan bekalan kuasa (bagi membekalkan kuasa yang bersih, stabil serta suhu yang terkawal), dan mengelakkan gegaran keterlaluan ke atas sistem. Dalam kata lain, pencegahan pasif bermakna anda melayan sistem anda dengan baik.

Pencegahan pasif melibatkan penjagaan sistem melalui penyediaan persekitaran terbaik buat sistem – fizikal dan elektrikal. Perlindungan fizikal termasuk memastikan suhu persekitaran sistem adalah baik, aliran udara dan haba yang baik, bebas daripada pengumpulan habuk dan asap,  serta bebas hentakan dan gegaran. Perlindungan letrik pula melibatkan aktiviti perlidungan daripada ESD (electrostatic discharge), hingar talian kuasa, dan gangguan frekuensi radio.

Langkah-langkah yang boleh anda ambil sebelum memasang PC baru:
1.    Sediakan tempat yang sesuai untuknya (bebas kotoran habuk dan asap)
2.    Jangan tempatkan PC di hadapan tingkap (komputer tidak harus diletakkan di bawah cahaya matahari)
3.    Pastikan suhu persekitaran (bilik) adalah sestabil yang mungkin
4.    Bekalan kuasa haruslah dibumikan dan stabil.
5.    Pastikan sistem jauh daripada pemancar gelombang radio dan sebarang sumber kuasa berfrekuensi radio

Perlindungan Data

Komputer yang kita gunakan di dalam rumah lazimnya menyimpan data-data yang amat sulit dan berbentuk peribadi. Bagi sektor korporat pula, sistem komputer digunakan bagi tujuan memproses dan menyimpan data-data yang amat kritikal kepada syarikat. Data-data ini kadang-kala bernilai ribuan malahan jutaan ringgit; dan kadangkala tidak ternilai harganya.

Kerosakan sistem kadang kala boleh membawa kepada kehilangan data. Oleh itu, proses ‘backup’ / perlindungan data adalah antara proses yang paling penting dalam  proses senggaraan.

Terdapat pelbagai cara bagi melindungi data. Antaranya ialah:
 1. Membina salinan data
 2. Melakukan inkripsi* dan membina hak capaian data.

Dalam topik ini, kita akan hanya menyentuh berkenaan proses membina salinan data. Proses salinan data ini boleh dilaksanakan ke dalam beberapa medium seperti:
 1. Cakera liut (disket)
 2. Cakera padat (CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM)
 3. Cakera keras (harddisk)
 4. Memori Flash (thumb-drive, pen-drive, usb-drive, dll.)

Sebagai seorang penyenggara, anda perlu tahu kesemua kaedah ini. Anda juga perlu ingat bahawa cakera keras (harddisk) adalah antara komponen paling penting sistem komputer! Sekiranya anda membaiki / menyenggara komputer, pastikan anda membuat salinan bagi cakera keras tersebut. Kebanyakan penyenggara dari kedai-kedai komputer sering mengambil jalan mudah dengan meng-‘format’ cakera keras pengguna dan meng-‘install’ Windows baru tanpa mempedulikan data-data yang ada di dalamnya.

*inkripsi = ubah kepada bentuk yang terkod / tidak dapat dibaca dengan cara biasa

Pembersihan Perkakasan

Tujuan pembersihan adalah bagi mengelakkan gangguan akibat kehadiran habuk atau lain-lain bahan yang boleh mengganggu kelancaran sistem. Walaupun nampak leceh dan kecil, tugas ini masih penting sebagai satu daripada aktiviti senggaraan.

Antara kebaikan pembersihan ini ialah:
 1. Membersihkan komponen komputer daripada habuk dan kekotoran
 2. Mengelakkan kipas sistem daripada tersekat dan berhenti berpusing
 3. Mengelakkan pemanasan lampau cip-cip sistem yang boleh mendatangkan kerosakan akibat gangguan fungsi penyejuk seperti kipas dan sirip aluminium
 4. Mengelakkan litar pintas akibat kehadiran lembapan dan partikel pengalir elektrik dalam habuk

Anda juga perlu ingat bahawa sistem komputer dibina dengan pelbagai cip-cip yang sangat sensitif kepada lembapan dan ‘elektrostatik’. Elektrostatik adalah cas-cas kecil yang lazimnya terhasil daripada geseran dua bahan yang berlainan (seperti geseran kain baldu dengan rod kaca). Oleh itu, proses pembersihan ini perlu dilakukan menggunakan alat-alat yang sesuai.Pemeriksaan Luaran & Dalaman Komputer

Kegagalan fungsi komputer boleh diatasi menggunakan 2 kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan luaran dan pemeriksaan dalaman komputer.

Pemeriksaan luaran membabitkan pemeriksaan sambungan kabel-kabel perkakasan komputer kepada ‘system unit’, dan sambungan sistem kepada punca kuasa elektrik. Sambungan yang terputus akan menyumbang kepada kegagalan fungsi sistem. Ia juga boleh ditafsirkan sebagai pemeriksaan secara fizikal ke atas perkakasan sistem komputer yang dapat dilihat secara kasar bagi mengenalpasti masalah yang mungkin menimpa sistem.

Pemeriksaan dalaman pula melibatkan ‘pembedahan’ ke atas perkakasan sistem bagi mengenalpasti masalah yang timbul dan tidak dapat dikenalpasti secara mata kasar. Ia juga melibatkan penggunaan alatan tertentu bagi tujuan diagnosis (pengenalpastian). Sebagai contoh, pemutar skru mungkin digunakan bagi membuka ‘casing’ (perumah) sistem untuk meninjau lebih lanjut perkakasan sensitif yang dilindungi bagi mengesan punca kegagalan fungsi sistem, meter pelbagai digunakan bagi mengesan keterusan aliran arus dalam litarnya, ataupun penggunaan perisian dengan arahan tertentu bagi mengesan masalah komunikasi dan kefungsian sesuatu perkakasan.

Pembinaan Rekod & Dokumentasi

Seorang penyenggara yang cekap dan professional selalunya akan melakukan catatan rekod dan dokumentasi khas bagi segala tugas yang telah dilaksanakannya. Selain memudahkan perjalanan kerja, ia juga boleh dijadikan bukti kejujuran dalam melaksanakan tugas seharian.

Penyediaan rekod dan dokumentasi membolehkan penyenggara dan juga pentadbir mengesan sejarah kerosakan dan baik pulih sistem perkomputerarn mereka. Ia juga membolehkan institusi mengenalpasti tempoh jaminan dan membuat anggaran bagi perkembangan sistem mereka. Antara kebaikan menyediakan rekod dan dokumentasi ialah:
 1. Menyimpan butir-butir lengkap mengenai sistem perkomputeran yang digunakan (kos, jaminan, syarikat pembuat / pembekal).
 2. Menyimpan senarai tugas penyenggaraan yang telah atau bakal dilaksanakan ke atas sistem.
 3. Menyimpan data berkenaan individu yang terbabit dengan penyenggaraan sistem.
 4. Memudahkan rujukan berkenaan teknik baik pulih sistem yang pernah bermasalah, dan diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah kerosakan baru dengan situasi yang hampir sama.
 5. Membolehkan institusi membuat anggaran jangka hayat sistem dan merangka perkembangan bagi sistem mereka untuk masa hadapan.

Selasa, 6 Disember 2011

Installation win xp

SENGGARAAN KOMPUTER

PENGENALAN KEPADA SENGGARAAN SISTEM KOMPUTER
Kandungan:

·          Defini dan Kepentingan Senggaraan
·          Senggaraan Cegahan Aktif & Pasif
·          Perlindungan Data
·          Pembersihan Perkakasan
·          Pemeriksaan Luaran & Dalaman Komputer
·          Pembinaan Rekod & Dokumentasi


Defini dan Kepentingan Senggaraan

 Komputer selenggara  ialah tindakkan tersusun / terangcang bagi mencegah ataupun membaiki sebarang kerosakan yang mengakibatkan kegagalan dalam fungsi sesebuah sistem komputer. (baiki / elak komputer rosak)

Boleh di katakan proses penyenggaraan ini melibatkan 10% kemahiran mekanikal, 30% kemahiran teknikal, dan 60% nasib. Kini, industri senggaraan sistem komputer telah dengan berkembang dengan pesatnya, sejajar dengan perkembangan industri perkomputeran dengan pulangan keuntungan bernilai jutaan ringgit. Pengguna-pengguna korporat lazimnya berbelanja ribuan ringgit setiap bulan untuk tujuan pentadbiran dan penyenggaraan sistem komputer syarikat mereka. Walaupun tugas penyenggaraan bukannya mudah, namun ia adalah cabaran yang amat ‘menyeronokkan’.

Proses penyenggaraan adalah amat penting. Selain mengatasi kegagalan sistem apabila kerosakan berlaku, senggaraan yang berjadual juga mampu mengelakkan kegagalan sistem yang teruk sebelum ia benar-benar berlaku. Pencegahan adalah lebih baik daripada merawat. Baik pulih belum tentu dapat membaiki sistem yang rosak, sebaliknya pencegahan sejak peringkat awal melalui penjadualan senggaraan mampu mengelakkan  daripada berlakunya kerosakan sistem.

Senggaraan Cegahan Aktif & Pasif

Cegahan  adalah kaedah pertahanan pertama bagi mengelakkan  kegagalan atau kerosakan sistem komputer. Kegagalan atau kerosakan biasanya adalah berpunca daripada keadaan persekitaran di mana sistem komputer itu ditempatkan. Oleh itu, perancangan  jadual penyenggaraan yang rapi adalah perlu.

Cegahan Aktif

Pencegahan aktif adalah prosedur yang dilakukan bagi menjadikan PC tahan lebih lama dan kurang bermasalah. Kaedah pencegahan ini melibatkan pembersihan sistem dan komponennya secara berkala. Teknik ini melibatkan aktiviti pembersihan komponen, mengemaskini pemasangan cip dan penyambung, serta format semula cakera keras (harddisk).

Kekerapan teknik pencegahan aktif perlu dilakukan bergantung kepada keadaan persekitaran dan kualiti komponen sistem. Sekiranya persekitaran sistem terlalu kotor atau berhabuk, seperti dalam persekitaran bermesin, berjentera berat atau stesen minyak, anda mungkin perlu membersihkan sistem anda sekurang-kurangnya setiap tiga bulan atau kurang. Bagi persekitaran biasa seperti dipejabat pula, pembersihan yang dilakukan pada setiap bulan ataupun setahun sudah memadai.

Selain itu, prosedur pencegahan ini juga melibatkan aktiviti ‘backup’ ( pendua salinan) data dan persekitaran kritikal seperti sektor boot, jadual sistem FAT, dan struktur direktori cakera keras. Anda juga harus ‘defragment’ (aktiviti penyusunan fail) cakera keras sekurang-kurangnya sebulan sekali bagi mengekalkan kelancaran dan kelajuan fungsi cakera keras.

Berikut adalah senarai simak mingguan penyenggaraan cakera keras:

1.    Backup semua data dan fail penting
2.    Buang semua fail-fail sementara sistem:
a.    *.tmp
b.    ~*.*
c.    *.chk
d.    Fail-fail sementara dan rekod lama internet
3.    Kosongkan ‘recycle bin’
4.    Jalankan program defragment

Berikut pula adalah prosedur penyenggaraan bulanan:

1.    Sediakan cakera pemula sistem (startup disk)
2.    Simak dan ‘install’ (masukkan) semua ‘drivers’ (pemacu) kad video, kad bunyi, modem, dan perkakasan lain.
3.    Simak dan install ‘update’ (pembaharuan) sistem pengoperasi
4.    Simak dan install update program antivirus
5.  Bersihkan sistem termasuk skrin monitor, papan kekunci, pemacu CD/DVD, pemacu disket, tetikus dan lain-lain
6.    Pastikan bahawa semua kipas sistem berfungsi dengan sewajarnya, termasuk heatsink (penyalir haba) CPU, bekalan kuasa, dan kipas perumah (casing).


Cegahan Pasif

Pencegahan pasif adalah langkah-langkah yang boleh diambil bagi melindungi sistem daripada gangguan persekitaran, seperti menggunakan perkakasan perlindungan bekalan kuasa (bagi membekalkan kuasa yang bersih, stabil serta suhu yang terkawal), dan mengelakkan gegaran keterlaluan ke atas sistem. Dalam kata lain, pencegahan pasif bermakna anda melayan sistem anda dengan baik.

Pencegahan pasif melibatkan penjagaan sistem melalui penyediaan persekitaran terbaik buat sistem – fizikal dan elektrikal. Perlindungan fizikal termasuk memastikan suhu persekitaran sistem adalah baik, aliran udara dan haba yang baik, bebas daripada pengumpulan habuk dan asap,  serta bebas hentakan dan gegaran. Perlindungan letrik pula melibatkan aktiviti perlidungan daripada ESD (electrostatic discharge), hingar talian kuasa, dan gangguan frekuensi radio.

Langkah-langkah yang boleh anda ambil sebelum memasang PC baru:
1.    Sediakan tempat yang sesuai untuknya (bebas kotoran habuk dan asap)
2.    Jangan tempatkan PC di hadapan tingkap (komputer tidak harus diletakkan di bawah cahaya matahari)
3.    Pastikan suhu persekitaran (bilik) adalah sestabil yang mungkin
4.    Bekalan kuasa haruslah dibumikan dan stabil.
5.    Pastikan sistem jauh daripada pemancar gelombang radio dan sebarang sumber kuasa berfrekuensi radio

Perlindungan Data

Komputer yang kita gunakan di dalam rumah lazimnya menyimpan data-data yang amat sulit dan berbentuk peribadi. Bagi sektor korporat pula, sistem komputer digunakan bagi tujuan memproses dan menyimpan data-data yang amat kritikal kepada syarikat. Data-data ini kadang-kala bernilai ribuan malahan jutaan ringgit; dan kadangkala tidak ternilai harganya.

Kerosakan sistem kadang kala boleh membawa kepada kehilangan data. Oleh itu, proses ‘backup’ / perlindungan data adalah antara proses yang paling penting dalam  proses senggaraan.

Terdapat pelbagai cara bagi melindungi data. Antaranya ialah:
 1. Membina salinan data
 2. Melakukan inkripsi* dan membina hak capaian data.

Dalam topik ini, kita akan hanya menyentuh berkenaan proses membina salinan data. Proses salinan data ini boleh dilaksanakan ke dalam beberapa medium seperti:
 1. Cakera liut (disket)
 2. Cakera padat (CD-R,CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM)
 3. Cakera keras (harddisk)
 4. Memori Flash (thumb-drive, pen-drive, usb-drive, dll.)

Sebagai seorang penyenggara, anda perlu tahu kesemua kaedah ini. Anda juga perlu ingat bahawa cakera keras (harddisk) adalah antara komponen paling penting sistem komputer! Sekiranya anda membaiki / menyenggara komputer, pastikan anda membuat salinan bagi cakera keras tersebut. Kebanyakan penyenggara dari kedai-kedai komputer sering mengambil jalan mudah dengan meng-‘format’ cakera keras pengguna dan meng-‘install’ Windows baru tanpa mempedulikan data-data yang ada di dalamnya.

*inkripsi = ubah kepada bentuk yang terkod / tidak dapat dibaca dengan cara biasa

Pembersihan Perkakasan

Tujuan pembersihan adalah bagi mengelakkan gangguan akibat kehadiran habuk atau lain-lain bahan yang boleh mengganggu kelancaran sistem. Walaupun nampak leceh dan kecil, tugas ini masih penting sebagai satu daripada aktiviti senggaraan.

Antara kebaikan pembersihan ini ialah:
 1. Membersihkan komponen komputer daripada habuk dan kekotoran
 2. Mengelakkan kipas sistem daripada tersekat dan berhenti berpusing
 3. Mengelakkan pemanasan lampau cip-cip sistem yang boleh mendatangkan kerosakan akibat gangguan fungsi penyejuk seperti kipas dan sirip aluminium
 4. Mengelakkan litar pintas akibat kehadiran lembapan dan partikel pengalir elektrik dalam habuk

Anda juga perlu ingat bahawa sistem komputer dibina dengan pelbagai cip-cip yang sangat sensitif kepada lembapan dan ‘elektrostatik’. Elektrostatik adalah cas-cas kecil yang lazimnya terhasil daripada geseran dua bahan yang berlainan (seperti geseran kain baldu dengan rod kaca). Oleh itu, proses pembersihan ini perlu dilakukan menggunakan alat-alat yang sesuai.Pemeriksaan Luaran & Dalaman Komputer

Kegagalan fungsi komputer boleh diatasi menggunakan 2 kaedah pemeriksaan iaitu pemeriksaan luaran dan pemeriksaan dalaman komputer.

Pemeriksaan luaran membabitkan pemeriksaan sambungan kabel-kabel perkakasan komputer kepada ‘system unit’, dan sambungan sistem kepada punca kuasa elektrik. Sambungan yang terputus akan menyumbang kepada kegagalan fungsi sistem. Ia juga boleh ditafsirkan sebagai pemeriksaan secara fizikal ke atas perkakasan sistem komputer yang dapat dilihat secara kasar bagi mengenalpasti masalah yang mungkin menimpa sistem.

Pemeriksaan dalaman pula melibatkan ‘pembedahan’ ke atas perkakasan sistem bagi mengenalpasti masalah yang timbul dan tidak dapat dikenalpasti secara mata kasar. Ia juga melibatkan penggunaan alatan tertentu bagi tujuan diagnosis (pengenalpastian). Sebagai contoh, pemutar skru mungkin digunakan bagi membuka ‘casing’ (perumah) sistem untuk meninjau lebih lanjut perkakasan sensitif yang dilindungi bagi mengesan punca kegagalan fungsi sistem, meter pelbagai digunakan bagi mengesan keterusan aliran arus dalam litarnya, ataupun penggunaan perisian dengan arahan tertentu bagi mengesan masalah komunikasi dan kefungsian sesuatu perkakasan.

Pembinaan Rekod & Dokumentasi

Seorang penyenggara yang cekap dan professional selalunya akan melakukan catatan rekod dan dokumentasi khas bagi segala tugas yang telah dilaksanakannya. Selain memudahkan perjalanan kerja, ia juga boleh dijadikan bukti kejujuran dalam melaksanakan tugas seharian.

Penyediaan rekod dan dokumentasi membolehkan penyenggara dan juga pentadbir mengesan sejarah kerosakan dan baik pulih sistem perkomputerarn mereka. Ia juga membolehkan institusi mengenalpasti tempoh jaminan dan membuat anggaran bagi perkembangan sistem mereka. Antara kebaikan menyediakan rekod dan dokumentasi ialah:
 1. Menyimpan butir-butir lengkap mengenai sistem perkomputeran yang digunakan (kos, jaminan, syarikat pembuat / pembekal).
 2. Menyimpan senarai tugas penyenggaraan yang telah atau bakal dilaksanakan ke atas sistem.
 3. Menyimpan data berkenaan individu yang terbabit dengan penyenggaraan sistem.
 4. Memudahkan rujukan berkenaan teknik baik pulih sistem yang pernah bermasalah, dan diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah kerosakan baru dengan situasi yang hampir sama.
 5. Membolehkan institusi membuat anggaran jangka hayat sistem dan merangka perkembangan bagi sistem mereka untuk masa hadapan.

Isnin, 5 Disember 2011

Pengujian Transistor

pengujian diod

  

Motherboard

MOTHERBOARD  


Papan utama atau papan sistem merupakan jantung bagi setiap komputer peribadi. Papan utama atau papan sistem ialah papan litar yang besar yang terletak di bahagian chasis unit sistem. Papan sistem diperbuat daripada kepingan kaca serat ( fibre glass ) yang berwarna hijau dan di atasnya dipenuhi dengan cip ( IC ) , perintah ( resistor) , kapasitor ( capasitor) dan litar elektronik ( electronic circuit ).
Umumnya, kebanyakan papan induk moden mengandungi komponen-komponen asas berikut :
1) Soket/Slot Processor
2) Chip set
3)Super I/O chip
4) BIOS
5) Soket SIMM/DIMM
6) Slot Bus
7)CPU Voltage Regulator
8) Bateri

 Komponen Papan Utama cpu (Mikropemprosesan)
Central processing Unit ( CPU ) atau Unit Pemprosesan Pusat adalah merupakan otak untuk sebarang sistem komputer . Ia adalah merupakan satu kumpulan litar kamil [ Integrated Circuit ( IC ) ] yang juga
dipanggil cip. Mikropemproses XT mempunyai cip 8088 yang berbentuk segiempat bujur ( dipasang pada bahagian atas di kanan papan utama ) dan mikropemproses AT dan Pentium mempunyai cip 80386, 80386, 80486 berbentuk segiempat sama. Litar dalamannya terdiri daripada komponen diskret seperti Transistor, Diod, perintang dan lain-lain. Bilangannya mencapai berjuta-juta atau mungkin mencapai beratus-ratus juta transistor. Litar tersebut boleh melaksanakan tugas Arithmetik atau Logik dan Unit Kawalan. Unit Arithmetik menerima data dari ingatan komputer. Data akan diproses berdasarkan arahan yang diterima, misalnya campur, tolak, darab, bahagi dan perbandingan logik ( sama, lebih besar, lebih kecil ) atau apa-apa kombinasi tersebut. Hasil pemprosesan akan disimpan di dalam ingatan komputer. Unit kawalan menjalankan tiga fungsi utama iaitu:
ã Baca, tafsir dan terjemah suruhan-suruhan program.
ã Arah operasi komponen-komponen dalam pemproses.
ã Kawal perjalanan program data masuk dan keluar dari storan utama.
Unit kawalan mengandungi ruang-ruang simpanan yang digelar daftar ( register ) untuk kerjanya. Data-data ini hanya
boleh menyimpan beberapa bait sahaja. Lazimnya saiz daftar adalah 8 bit, 16 bit, dan 32 bit. Cip Intel Pentium mempunyai 256 bit laluan ( 1 bait = 8 bit = 1 aksara ).
Mikropemproses terdapat dalam 2 bentuk utama :
1). ‘Dual In Line Pakage ( DIP )’
2). ‘Surface Mount Device ( SMD)’
Mikropemproses adalah merupakan tempat melakukan kawalan pada sistem komputer. Ia memproses data yang diterima dari I/O secara berjujuk lebih laju. Kelajuannya diukur dalam unit megahertz (MHz). Miropemproses di aturcara dengan hanya menggunakan bahasa mesin ( assembly language ) untuk jenis tersebut sahaja. Contoh mikropemproses INTEL adalah 8088, 80286, 80386, 880486, 80586 ( Pentium ) dan Pentium II. Motorola mengeluarkan 6800, 6802, 68000 dan lain-lain lagi.

 Slot Pengembangan ( Expansion Slot )Slot pengembangan terletak di bahagian belakang papan utama. Papan utama komputer XT terdapat 8 slot pengembangan yang dikenali sebagai J1 hingga J8 dan dapat melihat nombor-nombornya dicetak pada papan utama. Kad dimasukkan kepada slot pengembangan ini. Anda boleh memasang kad di sebarang slot pengembangan yang ada. Walaubagaimanapun bagi membiarkan udara bergerak secara bebas dibahagian dalam komputer, lebih baik anda memasang kad secara berselang di antara satu dengan yang lain. Contohnya memasang kad pada slot pengembangan nombor 1, 3, 5, 7 dengan membiarkan satu slot kosong di antaranya. Namun jika bilangan kad anda banyak, anda tidak dapat melaksanakan teknik yang telah disebutkan. Sesetengah komputer hanya dipasang dengan dua kad dalam slot perhubungan iaitu kad monitor ( video ) serta pencetak, manakala yang satu lagi ialah kad pengawal pemacu cakera ( disk drive controller ). Selain daripada itu terdapat juga kad yang dibuat khusus untuk digunakan pada slot pengembangan nombor 8 sahaja. Jadi sekiranya anda membeli kad yang khusus, anda perlulah membaca arahan yang diberikan dalam buku panduan yang disertakan bersama kad berkenaan bagi menetukan samada terdapat arahan khas mengenainya. Kadangkala slot pengembangan ini dikenali juga sebagai bas sistem atau bas tetapi ia bukanlah bas. Namun jika anda perhatikan betul-betul anda akan dapat melihat beberapa baris wayar atau surih ( traces ) pada papan utama yang menghala ke kanan dan ke kiri bermula daripada slot pengembangan. Wayar surih ini beserta dengan beberapa cip sokongan ( support chips ) yang terdapat berhampiran merupakan sebahagian daripada sistem bas.


Cip Sokongan
Cip sokongan menjalankan tugas sokongan cip yang penting seperti mikropemproses, ko-pemproses, ROM, RAM dan lain-lain. Cip ini menjalankan tugas dalam mengawal papan kekunci ( keyboard ) antara muka ( interface ), jangka masa ( timing ) dan fungsi-fungsi lain.
Suis DIP
Kebanyakan komputer peribadi mempunyai suis DIP pada papan utama atau papan sistem. Suis DIP ini digunakan untuk menetapkan maklumat sistem komputer ( system configuration ) seperti maklumat mengenai mikropemproses, ko-pemproses, bilangan pemacu cakera, jenis paparan dan jumlah ingatan ( memory ). Dua suis DIP yang dinamakan SW-1 dan SW-2, dilabelkan pada papan utama. Untuk kebanyakan komputer peribadi, kebanyakan suis DIP ini terletak di bahagian bawah dari mikropemproses 8088 dan ko-pemproses 08087.
 
PELOMPAT (JUMPER)
Hampir kesemua komputer peribadi menggunakan jumper untuk menentukan jenis kad video atau kad paparan video ( video display card ) yang anda gunakan konfigurasi ( configuration ) cakera keras, ingatan pada papan utama dan kelajuan komputer berkenaan. Kedudukan jumper pada papan utama adalah berbeza-beza antara satu komputer dengan komputer yang lain.
Penyambung Kuasa ( Power Connector )
Penyambung kuasa ini terletak di bahagian penjuru atas sebelah kanan papan utama, dan di bahagian tepi unit bekalan kuasa ( power supply unit ). Kabel warna yang membawa kuasa dari unit bekalan kuasa akan disambung ke dalam soket yang disediakan pada papan utama ini untuk kegunaan seluruh papan utama dan komponen-komponen elektronik yang terdapat di atasnya.
Penyambung Papan Kekunci ( Keyboard Connector )
Penyambung papan kekunci terletak dibahagian belakang papan utama di sebelah kanan dan biasanya ditandakan dengan label J9. Kedudukan penyambung papan kekunci agak menonjol ke atas pada papan utama. Ada sesetengah komputer
yang mempunyai penyambung papan kekunci di bahagian depan.
Bas ISA ( Industry Standard Architecture )
Komputer AT ( Advance Technology ) yang mempunyai kelajuan 6MHz ( dibandingkan XT 4.77MHz ). Mikropemproses baru 80286 telah digunakan pada komputer AT dan ia mempunyai keupayaan untuk mengendalikan data jenis 16 bit dan alamat ( address ) jenis 20 bit. Ini bermakna untuk menyesuaikan dengan mikropemproses ini, IBM terpaksa mencipta bas data ( data bus ) jenis 16 bit yang baru menggantikan jenis 18 bit lama yang digunakan oleh komputer XT. Walaubagaimanapun IBM tidak mencipta bas data yang baru keseluruhannya, tetapi ia menambahkan penyambung tambahan ( plug-in connector ) kepada bas yang lama untuk mewujudkan Bas ISA.
Bas ISA menambahkan 8 garisan data dan 4 garisan alamat yang kesemuanya menjadikan bas data berjumlah 16 bit dan bas alamat 2 bit.
Kelajuan komputer AT 286 telah ditingkatkan menjadi 8 MHz dan dengan menggunakan bas jenis ISA yang dua kali ganda lebih cepat daripada bas XT. Ini bermakna ia dapat
memindahkan data berjumlah 8 megabait. Bas jenis ini telah digunakan apabila kelajuan mikropemproses meningkat kepada 10 MHz, 12 MHz dan kemudiannya 16 MHz. Walaubagaimanapun pada tahap ini, bas jenis ISA didapati kurang memuaskan. Oleh itu satu sistem bas baru diperlukan.
Senibina bas jenis ISA diperkenalkan pada komputer peribadi IBM pada tahun 1982 dan kemudiannya dikembangkan ke IBM PC/AT. Bas ISA membolehkan pengilang membina sistem di mana komponen-komponennya boleh disaling tukar. Contohnya pemacu cakera liut yang digunakan untuk komputer peribadi IBM boleh juga digunakan untuk komputer peribadi klon IBM, kad paparan yang digunakan untuk IBM AT juga boleh digunakan untuk sistem IBM-compatible berasaskan cip CPU 286. Terdapat dua versi bas ISA. Versi yang lama ialah bas 8 bit sementara yang baru ialah 16 bit. Kedua-duanya beroperasi pada kadar 8 MHz.
Bas ISA 8 bit
Pada tahun 1984, IBM memperkenalkan IBM AT, sistem baru termasuk slot tambahan dengan lebih banyak penyambung untuk menghantar 16 bit data pada setiap kali, dua kali lebih banyak maklumat berbanding dengan bas asal. Bas ini
dinamakan ISA. Ia dibina untuk menerima kad adapter terdiri daripada dua keping kayu yang disatukan dengan 62 sambungan emas. Secara elektronik, slot ini menyediakan 8
baris data dan 20 baris alamat, membolehkan slot mengendalikan ingatan 1M.
Bas ISA 16 Bit
Generasi kedua cip 80286 boleh mengendalikan 16 bit bas I/O pada satu-satu masa, berbanding dengan 8 bit pad cip CPU terdahulu. PC AT diperkenalkan dengan kemudahan slot tambahan berkembar. Anda boleh masukkan kad tambahan 8 bit pada bahagian hadapan slot atau kad tambahan 16 bit pada kedua-dua bahagian slot. Bahagian kedua setiap slot tambahan mengandungi penyambung 36 pin untuk membawa isyarat tambahan yang diperlukan bagi melaksanakan bahagian data yang lebih luas.
Bas ISA 32 bit
Ia didapati setelah beberapa ketika CPU 32 bit muncul. Sebelum MCA dan EISA dikeluarkan, beberapa pembekal mencipta bas 32 bit sendiri, iaitu sambungan daripada bas ISA. Bahagian tambahan bas digunakan untuk kad tambahan
ingatan dan paparan. Kelemahannya yang menyebabkan ia kurang popular ialah :
1). Tidak dapat menerima kad 8 bit dan 16 bit atau penyesuai ISA yang lama. 2). IBM tidak membenarkan syarikat lain menduplikasikan ini seperti rekabentuk bas yang lebih awal. Ini menyebabkan
rekabentuknya menjadi lembab. Oleh kerana sistem tidak piawai, susunan pin dan spesifikasi tidak diperolehi.
Bas PCI ( Peripheral Component Interconnect ) Syarikat Intel telah memperkenalkan bas tempatan PCI pada bulan Julai 1992 iaitu sebulan lebih awal sebelum bas VL diperkenalkan secara rasmi. Bas PCI boleh digunakan pada komputer 386 dan 486 tetapi ia direkabentuk untuk komponen Pentium.
Bas VL disambung terus kepada mikropemproses ( CPU ), tetapi bas PCI adalah berbeza sedikit. Kebanyakan penyambung dan kad adapter PCI adalah jenis berdiri sendiri ( standalone ). Kad adapter untuk bas VL bukan jenis berdiri sendiri kerana ia menggunakan pin bas 16 bit dan bas VL.
Satu daripada kelebihan bas PCI dibandingkan bas VL awal ialah kerana ianya jenis sistem "plug and play", ia mempunyai ciri "auto configuration" dan akan sentiasa automatik serta "configure" kad adapter 9. Apabila anda memasang kad adapter jenis lain anda perlu set beberapa suis DIP dan jumper sebelum anda dapat menggunakannya.
Bas PCI boleh digunakan pada papan utama ( motherboard ) sistm ISA atau MCA. Terdapat 3 jenis penyambung PCI – satu untuk bas 32 bit, satu untuk bas 64 bit ( 3-V ) dan satu untuk bas 64 bit ( 5-V ). Ianya boleh disambungkan sebagai penyambung berdiri sendiri ( standalone connectors ) atau pada hujung penyambung slot biasa, hampir sama dengan bas VL.
Bas USB ( Universal Serial Bus )
Dibangunkan oleh Intel. Ia merupakan cara baru untuk menghubungkan peripheral ke desktop komputer. Ia bertujuan untuk mengambil alih fungsi jumper, setting IRQ, channel DMA dan alamat I/O. Papan induk mempunyai sekurang-kurangnya satu atau dua penghubung USB.
USB merupakan kabel bersiri yang menampung pertukaran data di antara komputer induk dan ruang yang luas
secara serentak. USB membenarkan peripheral beroperasi semasa komputer beroperasi. Ia boleh menampung sebanyak 127 peranti, termasuk peranti yang menghantar data dari 1.5 mbs ke 12 mbs. Contoh USB peripheral ialah keyboard, mouse, mesin penjawab telefon, printer, scanner, fax/modem, ISDN, Tablet, game controller dan sebagainya. Kabel USB mempunyai 4 wayar. Panjang maksimum ialah 5 meter dan ianya mempunyai dua jenis penyambung.

Memori atau Ingatan Komputer
Komputer memerlukan ingatan untuk menyimpan data dan aturcara. Ingatan biasanya dibina dengan menggunakan peranti-peranti magnet atau litar-litar semikonduktor. Semua
bahagian ( dalam ingatan mempunyai alamat bernombor masing-masing sama seperti rumah kediaman dan kedai ). Setiap bahagian beralamat itu boleh menyimpan satu arahan atau nombor.
Ingatan komputer sama seperti peti-peti surat. Setiap peti surat mempunyai nombor tersendiri. Setiap peti mungkin mengandungi dokumen, surat dan lain-lain. Ingatan komputer juga mempunyai satu alamat untuk setiap bahagian dalam ingatan dan isinya mungkin satu arahan atau data. Ingatan komputer dapat menerima maklumat daripada peranti-peranti input dan memindahkan maklumat kepada peranti-peranti output.
Komputer memerlukan bahagian ingatan untuk mengingati data dan tugas yang perlu dibuat. Unit pemproses pusat akan merujuk kepada bahagian ingatan untuk mendapatkan data serta memastikan semua tugas telah siap.
Jenis-jenis ingatan ialah seperti :
 
Ingatan Capaian Rawak ( Random Access Memory ) RAM
RAM bermaksud ingatan capaian rawak di mana komputer menyimpan secara sementara arahan dan data yang diberi kepadanya. Jika arus elektrik terputus, kandungan dalam storan ini akan hilang. Terdapat dua jenis ingatan dalam komputer iaitu ingatan meruap dan ingatan tidak meruap. Ingatan meruap juga dikenali sebagai ingatan utama manakala ingatan tidak meruap dikenali sebagai ingatan sekunder. Perkataan meruap digunakan kerana ingatan ini tidak kekal pada komputer. Ingatan ini hanya ada bila komputer di’on’kan
sahaja dan hilang bila komputer di’off’kan, sebaliknya bagi ingatan sekunder, ianya kekal walaupun komputer di’off’kan. Komputer sebenarnya memerlukan kedua-dua jenis ingatan. Ingatan utama diperlukan oleh komputer bagi menyimpan
maklumat tentang data yang sedang diproses. Sebagai contoh, jika kita menggunakan Windows 95, data-data program berkaitan Windows 95 akan diambil daripada ingatan sekunder ( hard disk ) dan disimpan dalam ingatan utama. Maklumat-maklumat yang disimpan dalam ingatan utama lebih cepat untuk dibaca atau disimpan semula berbanding maklumat/data daripada ingatan sekunder.
Memori RAM terbahagi kepada dua jenis dalaman iaitu SIMM ( Single Inline Memory Module ), DIMM ( Double Inline Memory Module ). Kedua-dua jenis ini menggunakan antaramuka 72 pin dan 124 pin. SIMM menawarkan laluan data sebanyak 32 bit manakala DIMM menawarkan laluan 64 bit. Sebenarnya SIMM dan DIMM merujuk kepada modul
( papan litar yang beserta dengan chip ) di mana RAM dipakejkan bersama.
Bahagian komputer yang melaksanakan fungsi ingatan utama adalah RAM. Terdapat dua jenis RAM yang utama, iaitu Static RAM ( SRAM ) dan Dynamic RAM ( DRAM ). Biasanya bila kita menyebut RAM, kita merujuk kepada DRAM. Perkataan dynamic pada DRAM digunakan kerana ingatan pada DRAM perlu sentiasa dikemaskinikan sepanjang masa. SRAM sebagai perbandingan, tidak perlu dikemaskini selalu di mana segala maklumat yang disimpannya akan kekal sehinggalah komputer ditutup.
Terdapat pelbagai variasi DRAM, setiap satu dengan kelebihannya yang tersendiri. EDO RAM ( Extended Data Out RAM ) adalah varisi baru bagi DRAM . lanya adalah lebih laju sedikit berbandingan DRAM yang biasa. BEDO RAM ( Burst EDO RAM adalah lanjutan daripada EDO RAM tetapi dengan sedikit penambahan ). Mengikut spesifikasi yang dikeluarkan, kelajuannya adalah sehingga 33% lebih berbandingan EDO RAM.
Perkembangan terkini dari segi perkakasan dan perisian menyaksikan saiz RAM yang besar diperlukan oleh PC. Windows 95 sebagai contoh, untuk beroperasi ia memerlukan sekurang-kurangnya 4MB RAM tetapi pihak Microsoft mengesyorkan sekurang-kurangnya 8 MB RAM. Keperluan untuk saiz memori yang lebih besar bertambah jika kita
menggunakan perisian yang lebih besar, terutama yang melibatkan aplikasi grafik dan multimedia.
 Memori untuk cache adalah dari jenis SRAM. Memori jenis ini lebih laju daripada DRAM tetapi ia menghadapi satu masalah iaitu kosnya yang telalu mahal. SRAM mampu membekalkan data kepada CPU sepantas keupayaan CPU memproses data. Disebabkan kosnya yang mahal, sesebuah PC biasanya mempunyai saiz cache yang kecil sahaja yang hanya mengendalikan data-data tertentu sahaja yang selalu digunakan oleh CPU.


Ingatan Baca Sahaja ( Read Only Memory – ROM )
Memori pada ROM berbeza pada RAM kerana ia mampu mengekalkan segala data yang disimpannya walaupun tiada tenaga elektrik. Selain daripada itu segala data yang disimpan tidak boleh diubah, hanya boleh dibaca sahaja oleh komputer. Biasanya data-data yang ada pada ROM disetkan oleh pengeluar ROM berkenaan. Terdapat beberapa jenis ROM, antaranya PROM, EPROM, EEPROM dan Flash EEPROM. Setiap satu ROM-ROM ini berbeza dari segi bagaimana data padanya boleh dipadam dan ditulis semula. PROM adalah singkatan daripada "Programmable ROM", menggunakan pembakar PROM ( PROM Burner ) untuk melakukan litar cip ROM bagi menghasilkan data-data yang kekal. Proses ini dikenali sebagai pembakaran PROM. EPROM adalah singkatan daripada "Erasable Programmable ROM". Ianya agak berbeza berbanding PROM kerana data-data yang terdapat dalam EPROM ini boleh dipadamkan menggunakan sinar ultra ungu yang berkeamatan tinggi. Kelebihannya adalah segala jenis data yang terdapat didalamnya boleh diprogramkan semula. EEPROM
( Electrical Erasable ROM ) adalah hampir sama dengan EPROM Cuma ianya hanya memerlukan arus elektrik yang agak kuat untuk memadamkan kandungan ROM. Kelebihannya EEPROM
adalah ianya tidak perlu dikeluarkan daripada komputer untuk diprogramkan semula, manakala kekurangannya ialah data akan semakin hilang dan perlu diganti semula. Flash EEPROM adalah teknologi ROM yang terkini dimana ianya hanya memerlukan voltan biasa untuk memadamkan kandungannya.

DIMM ( Dual In-Line Mmory Module )
Mempunyai 168 pin, 64 bit/80 bit. Oleh itu papan induk boleh menggunakan "Single Module". Ia digunakan pada papan induk yang menggunakan socket 7 dan slot 1. Ia mempunyai laluan "path" yang lebar ( 133.3 mm ) untuk tulis dan baca data. Mempunyai 2/4 "host clock". Ia menerima EDO, FPM dan Modul SDRAM DIMM. Ia merupakan peranti 3.3 V dipasangkan pada DIMM Socket. Socket DIMM direka agar modul
dimuatkan pada satu arah. Modul juga di "keyed" dengan tanda ( notch ) untuk megelakkan kesilapan pemasangan ke socket.
Jenis-jenis DIMM :
² 3.3 V Unbuffered DIMM
² 3.3 V buffered DIMM
² 5 V Unbuffered DIMM
² 5 V buffered DIMM

 DE ( Integrated Drive Elektronik )
Pemacu cakera yang mengawal aliran data di antara CD-Rom atau hard drive dengan komputer. Ia terdiri daripada Primary IDE yang disambungkan kepada hard disk dan Secondary IDE yang disambungkan kepada CD-ROM. Ia mempunyai 40 pin. IDE adalah sebahagian daripada ‘drive’ dan ianya memerlukan satu sambungan yang mudah di dalam komputer. Versi terbaru iaitu EIDE ( Enhanced Intergrated Drive Electronic ), mampu menyokong ‘hard drive’ dengan kapasiti sehingga 8.4 gigabyte ( IDE-528 megabyte ) dan sehingga 4 drive berbanding dua drive pada IDE.

BIOS
BIOS merupakan koleksi program yang terdapat dalam EPROM ( Eraseble Programmable Read-Only Memory ) atau EEPROM ( Electrically Eraseable PROM ) yang juga dikenali cip Flash ROM. Program berkenaan akan dimuatkan sebaik sahaja bekalan kuasa disambung ke komputer sebelum sistem operasi. Antaranya ialah :
© POST – Power-On Self Test. POST menguji pemproses, memori, chipset, video adapter, disk controllers, pemacu cakera, papan kekunci, dan lain-lain komponen penting. © Bootstrap loader. Satu rutin yang mencari sistem operasi dan memboot komputer untuk mengawal komputer sepenuhnya.
© BIOS – Basic Input Output System. Ia merujuk kepada koleksi driver sebenar yang digunakan sebagai antara muka bagi sistem operasi dan perkakasan. Jika anda menggunakan DOS atau Windows in Safe Mode, driver BIOS sahaja digunakan.
© CMOS Setup. Konfigurasi sistem dan program setup. Ia membolehkan anda melakukan setting papan induk dan chipset.
Perisian ini bertanggungjawab mengendalikan fungsi-fungsi sistem yang kritikal seperti : ² Memulakan pengenalan ( initialize ) kepada perkakasan pada papan induk bila komputer dimulakan. ² Menguji komputer bagi memastikan segalanya berjalan dengan baik.
² Menjalankan sistem operasi ( contoh DOS, WINDOWS 95/98 )
² Melindungi perkakasan daripada sistem operasi.
Walaupun fungsi BIOS sama, program yang ditulis di dalamnya bergantung kepada perkakasan komputer itu sendiri. BIOS yang ditulis sesuatu perkakasan tidak boleh digunakan untuk perkakasan yang lain. BIOS bertindak sebagai orang tengah antara perisian ( contoh Word 97 dengan perkakasan.

CMOS
Untuk menjalankan kerjanya, BIOS perlu mendapat maklumat tentang perkakasan dalam sistem komputer. Maklumat ini tersimpan dalam CMOS ( Complementary Metal Oxide Semiconductor ) satu cip yang penting yang mempunyai baterinya sendiri untuk berfungsi. Bila terdapat penambahan dalam sistem, contohnya kita menambahkan memori, kita perlu mengemaskinikan rekod pada CMOS. CMOS yang terkini biasanya boleh mengesan dan mengenalpasti penambahan sebarang perkakasan secara automatik.
Disebabkan memori pada CMOS menggunakan bateri, ia akan hilang bila bateri dikeluarkan atau kehabisan tenaga. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk menulis "setting" pada CMOS sebelum kita menggantikan bateri komputer.

 Chipset


Kebanyakan komputer desktop dikawal oleh beberapa keping silikon yang terdapat di atas papan induk. "Specification Application Specific Integrated Curcuit" atau ASICs adalah
dikenali sebagai chipset. Chipset menentukan jenis memori yang boleh digunakan oleh papan induk, kelajuan penghantaran data di antara "hard drive" dan juga sistem dan mengawal semua peranti-peranti yang terdapat pada slot-slot pengembangan ( expansion slots ). Pada umumnya fungsi-fungsi utama yang dikawal oleh chipset adalah kesesuaian sistem ( compatibility ), keluasan ( expandability ) dan juga memori.
© Memory controller
© Real Time Clock
© Keyboard Controller
© L2 Cache Controller
© DMA Controller
© PCI Bridge
© EIDE Hard Drive Controllers
Oleh kerana chipset mempunyai banyak tugas-tugas yang berbeza, ia telah menjadi bahagian-bahagian kecil yang utama pada papan induk. Chipset terbahagi kepada 2 jenis iaitu :
Chipset Northbridge
Ia merupakan litar "bus controller" yang utama seperti memori, cache dan "PCI Controller". Ia mungkin mempunyai lebih daripada satu "discrete cip". Keseluruhan chiset dinamakan dengan nombor-nombor primary ataupun cip north bridge yang terbesar. Sebagai contoh : "FW82439HX" menandakan PCI set Intel 430HX.

Ia merujuk kepada peripheral dan controller yagn tidak begitu penting ( non-essential controller ) seperti EIDE dan controller serial port. Ia mempunyai hanya satu "descrete chip" dan boleh ditukarganti dengan chipset-chipset yang berbeza sahaja, contoh Sis 5513 Intel PIIX.
Ciri-Ciri Chipset
Pengawal Sistem
Pengawalan masa ( system timing ) adalah sesuatu yang kritikal pada sistem-sistem desktop. "Clock Logic" digunakan untuk merekabentuk papan induk, kesemuanya beroperasi secara serentak. Denyutan adalah samada dikali atau dibahagikan untuk mengenalpasti frekuensi yang akan dijalankan oleh komponen. Konduktor kepada denyutan PC adalah merupakan sistem clock. Alat pengeluar pergerakan gelombang elektrik menghasilkan signal yang mana komponen-komponen papan induk dapat mengenalpastinya secara serentak. Kebanyakan papan induk memprogramkan kelajuan operasi "master oscillators". Ini membolehkan kadar pemproses yang besar digunakan dengan meng"set"kan jumper atau switch. Ia juga turut membolehkan program elektrikal di"set"kan di dalam CMOS.
Memory Controller ( Pengawal Memori )
Terbahagi kepada :
„ Sistem memori
„ L2 caching
„ Error Correction ( Pembetul Kesalahan )
„ Konfigurasi Otomatik ( Automatic Configuration )
Memory controller mengenalpasti jenis, kelajuan dan jumlah RAM. Dengan lain perkataan bahagian kecil chipset ini memastikan samada SDRAM, SDRAM II, RAMbus, EDO, FPM atau jenis-jenis lain memori yang boleh ditambah kepada papan induk.